Cykl konferencji i warsztatów poświęconych rozwojowi sektorów kreatywnych „Dni Kreatywności”

Rejestracja

Gość Specjalny

W którym wydarzeniu Dni Kreatywności weźmiesz udział?

  • 1.10 Music Export Conference
  • 2.10 Music Export Conference
  • 3.10 Mastering the Game
  • 4.10 Mastering the Game
  • 4.10 Filmteractive Warsaw
Listy na warsztaty będą dostępne na recepcji, prosimy o zapisywanie się w dniach konferencji.
W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc, pierwszeństwo udziału w wydarzeniu maja profesjonaliści branż kreatywnych.

Transport / zakwaterowanie

  • potrzebuję zakwaterowania i transportu

Deklaracje i zgody:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KONTAKTU W PRZYSZŁOŚCI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100 moich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu ze mną w sprawie kolejnych organizowanych wydarzeń oraz wysyłki materiałów Informacyjnych
Klauzula informacyjna Gość
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1. Administratorami danych osobowych są Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100, oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
1) w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl,
2) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: abi@mkidn.gov.pl,
3. dane osobowe VIP przetwarzane będą w celu
1) umożliwienia rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniu w Dniach Kreatywności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
2) zapewnienie wyżywienia i miejsc parkingowych oraz rozliczenia ww. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO
3) umożliwienia kontaktu w sprawie kolejnych wydarzeń i wysyłki materiałów Informacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorami przy organizacji Dni Kreatywności, podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratorów, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej) w ramach realizacji wykonywanych usług w zakresie i terminie nie dłuższym niż niezbędny do prawidłowego wykonania umów zawartych z administratorami.
5. osoba której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania
7. dane osobowe VIP przetwarzane w celu:
1) rejestracji i udziału w Dniach kreatywności – przetwarzane będą przez cały okres realizacji Dni Kreatywności , a po ich zakończeniu zostaną usunięte.
2) zapewnienie zakwaterowania, transportu, wyżywienia oraz rozliczenia ww. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzane będą przez cały okres realizacji i rozliczania Dni Kreatywności, a po ich zakończeniu zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
4) umożliwienia kontaktu w sprawie kolejnych wydarzeń i wysyłki materiałów Informacyjnych - przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
8. osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych
1) w celu rejestracji i udziału w Dniach kreatywności – jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji. W przypadku odmowy podania danych może nie dojść do rejestracji na wydarzenie.
2) zapewnienie wyżywienia i miejsc parkingowych oraz rozliczenia ww. jest niezbędne dla realizacji celu,
4) umożliwienia kontaktu w sprawie kolejnych wydarzeń i wysyłki materiałów Informacyjnych jest dobrowolne.
9. nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Konferencja odbędzie się

w dniach 1-4 października 2019 r.

MsMermaid,
ul. Wioślarska 8/1,
00-411 Warszawa

W godzinach: 10:00-18:00
Rejestracja uczestników będzie czynna od godziny 08:30


Szczegółowe informacje otrzymają Państwo:

dnikreatywnosci@kdkevents.pl

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już
w systemie

komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie.

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl

 

Uwaga:
Wydarzenie skierowane jest do profesjonalistów, przedstawicieli branż kreatywnych.
W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc, pierwszeństwo udziału w wydarzeniu maja profesjonaliści branż kreatywnych.